تلویزیون های توشیبای ژاپن، با پنلهای اصل ژاپن و سیستم صوتی آنکیوی ژاپن

با کیفیت 4k و اسمارت

تلویزیون توشیبا