لیست محصولات این تولید کننده راسل هابز (Russell Hobbs)

داستان ما در سال 1952 آغاز شد ، زمانی که بیل راسل و پیتر هابز با هم متحد شدند تا آشپزخانه ها را در سراسر انگلیس تغییر شکل دهند. دیدگاه آنها ساده بود: ایجاد محصولاتی که زندگی در خانه را آسان تر و لذت بخش تر می کنند. اولین کتری برقی اتوماتیک یکی از نوآوری های پیشگام راسل هابز بود.

در 60 سالگی ما ، راسل هابز افتخار دارد که رتبه اول  مارک لوازم خانگی کوچک مقیاس در انگلستان است. شهرت ما در سراسر اروپا گسترش یافته است و همچنان در سراسر جهان رشد می کند.

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.