لیست محصولات این تولید کننده زلمر (Zelmer)

شرکت زلمر یک شرکت لهستانی خیلی معتبر است که از سال 1937 شروع به کار کرده است

چندین بار در جریان جنگ جهانی کارخانه های این شرکت توسط آلمانی ها نابود شد،ولی باز از نو شروع به کار کرد.

این شرکت ابتدا ملی بود ولی از سال 2005 به بخش خصوصی واگذار شد.

بیشترین  تولیدات این شرکت به روسیه، اکراین و اسلواکی صادر می گردد

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.